Privacy law: The right tools and intelligence for compliance

With the right tools and intelligence, PrivacyBlox supports you in complying with the administrative obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR).

Why your organisation needs PrivacyBlox

With the right tools and intelligence, PrivacyBlox supports you in complying with the administrative obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR). The software provides a comprehensive overview of all you data processing activities and equips you to generate various tailor-made privacy documents and advices. Whether you are a privacy officer or a professional without any expertise in privacy law, PrivacyBlox is the perfect tool for you and your organisation.

NEWS

PrivacyBlox over de AVG [3/20]: verzoeken om inzage of correctie, hoe gaat u daarmee om?

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, brengt niet alleen nieuwe regels voor bedrijven maar ook nieuwe rechten voor personen. Deze rechten zijn bedoeld om mensen de macht te geven hun gegevens juist en volledig te houden. Dit is uitgewerkt als rechten van inzage en correctie, maar ook verwijdering (“recht te worden vergeten”) is een wettelijk recht.

PrivacyBlox over de AVG [13/20]: staat de beveiliging van persoonsgegevens bij u op scherp voor de AVG?

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, op straffe van hoge boetes. Een belangrijk aspect daarvan is de beveiliging van systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Deze moet te allen tijde goed op orde zijn, en wanneer er toch iets misgaat dan ontstaat een datalek.

PrivacyBlox over de AVG [12/20]: hoe lang mag je persoonsgegevens nog bewaren onder de AVG?

De nieuwe Europese privacywet​ roept vele vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk vele nieuwe eisen en verboden, onder meer over de opslag van persoonsgegevens. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de lengte van die opslag. Dit mag niet langer dan nodig, maar hoe lang is dat nu concreet?

Do you want to try PrivacyBlox yourself? Then press the button below!